het Lidmaatschap

Het lidmaatschap is gebonden aan de regelingen zoals vastgelegd zijn in Statuten en Huishoudelijk Reglement.

Contributie
Jaarcontributie : 20,=            Donateurs       : 10,=

Liggelden
Ondergenoemde liggelden gelden voor de seizoensperiode van 6 maanden. Overwinteraars in de haven betalen derhalve tweemaal per jaar.
Met "scheepslengte" wordt de totale lengte bedoeld, dus inclusief eventueel aanwezige buitenboordmotor.

Scheepslengte totSeizoensprijs
6 meter 90,=
8 meter 120,=

Op dit moment geldt een beperking tot scheepslengte 8.50 meter. In de toekomstige haven kunnen grotere schepen afgemeerd worden.
*zomerseizoen: maanden april t/m september *winterseizoen: maanden oktober t/m maart

Bootwimpel
afbeelding
Prijs per stuk voor leden: 4,=     Voor niet-leden: 5,=
Verkrijgbaar bij het secretariaat.