de Oprichting

In 1982 lagen in het Steenwijkerdiep een aantal scheepjes afgemeerd, met en zonder de daarvoor benodigde vergunning. Toen hierover problemen ontstonden met gemeente en provincie hebben enkele bewoners besloten een club op te richten. Maar voor het verkrijgen van een banklening bleek dat niet voldoende. Daarvoor was een statutaire vereniging noodzakelijk. Op 24 januari 1983 was de oprichting van watersportvereniging Scheerwolde een feit. In zelfwerkzaamheden met bescheiden financiĆ«le middelen werden vervolgens langs het Steenwijkerdiep een aantal ligplaatsen gemaakt voor kleinere en middelgrote pleziervaartuigen. 

van club naar vereniging

Tot halverwege de jaren negentig was het verenigingsbeleid in grote mate afgestemd op de directe financiƫle behoeften. De haven moest regelmatig onderhouden worden, de provincie moest jaarlijks betaald worden en de lening bij de bank moest afgelost worden.Toen de eerste plannen voor een ontwikkeling van het gebied tussen Scheerwolde, Wetering en het Steenwijkerdiep openbaar werden, is er meer aandacht geschonken aan het imago van de vereniging, de kwaliteit van de haven en een meer op die toekomst gericht financieel beleid. Al die activiteiten hebben er toe geleid dat de "bootjesclub" zich meer en meer ontwikkelde tot een volwassen vereniging. In 2008 is het 25 jarig jubileum gevierd met leden en oud-leden.