de Toekomst? (zie het nieuws)

Bij de geplande forse dorpsuitbreiding is ook een verenigingshaven gepland. Niet meer een haven langs het Steenwijkerdiep, maar een aparte havenkolk nabij de brug waarin meer beschutting tegen golfslag en wind te verwachten is.

In die nieuwe haven wordt rekening gehouden met een toename van het aantal ligplaatsen, omdat:
 
  • er een aantal leden op dit moment geen plaats kunnen vinden in de haven;
  • in die dorpsuitbreiding woningen gepland staan die geen ligplaats aan eigen grond hebben;
  • leden met grotere schepen nu wel in de haven terecht kunnen;
  • het nog onduidelijk is hoe het zal gaan met de huidige losse ligplaatsen in het Steenwijkerdiep.


 afbeelding
Het project Scheerehaven maakt onderdeel uit van een groter plan Scheeremeer. Door procedures en een uitspraak van de Raad van State is in voorjaar 2010 de start voor onbekende tijd uitgesteld. De gemeente is wel voornemens de dorpsuitbreiding Scheerehaven door te laten gaan, ook als de rest van het plan Scheeremeer niet wordt uitgevoerd.